• Les convocatòries de beques Equitat, que gestiona l’AGAUR, preveien fins al curs passat una minoració del preu dels estudis d’Enginyeria que a partir del curs 2012-2013 es veiessin afectats pel canvi de coeficient d’estructura docent B a C. Aquesta minoració, equivalent a 3,76 euros per crèdit matriculat per primera vegada, ha estat eliminada de la Resolució de convocatòria de beques Equitat per al curs 2018-2019, sense que aquest canvi fos comunicat prèviament a les Universitats, ni tampoc fos objecte d’informació al Consell Interuniversitari de Catalunya, òrgan de coordinació del Sistema Universitari Català (SUC).

Comunicat conjunt UB – UAB – UPC

Categories: Portada