• El sou d’un associat pot arribar a ser quatre vegades inferior al d’un professor permanent, tot i impartir un nombre d’hores de docència similar.
  • La dificultat de cobrir baixes i jubilacions amb d’altres figures ha portat a una perversió de la d’associat, que estava pensada per a col·laboracions de professionals que tenen la seva ocupació principal fora de la universitat i hi aporten la seva experiència per enriquir la docència.

Notícia a TV3: clip 1 i clip 2

Categories: Portada