Model de finançament i accés a la universitat

El Gràfic 10 mostra l’evolució del percentatge de joves entre 18 i 24 anys matriculats a les universitats entre els anys 1970 i 2013 a Espanya. Des de 1970 s’observa un ràpid creixement de la població universitària, que va permetre a Espanya apropar-se als nivells europeus. De 1999-2000 en endavant el ritme de creixement de la població universitària es va reduir considerablement, coincidint amb el cicle expansiu de l’economia, mentre que a partir del 2008 tornà a augmentar ràpidament. A diferència del que havia succeït en els anys del boom immobiliari i financer, quan un nombre considerable d’estudiants trobaven feina i abandonaven els estudis abans de finalitzar-los, amb l’esclat de la crisi econòmica la manca d’expectatives en el mercat de treball va estimular la incorporació de nous alumnes als estudis de grau i màster. Però a partir de l’any 2011 observem de nou un canvi de tendència: es va frenar de cop el llarg procés de convergència que s’havia iniciat als anys 1970, i per primera vegada en quaranta anys el percentatge de població universitària va començar a disminuir. És molt probable que aquesta caiguda sigui resultat de la disminució combinada de la despesa universitària i de l’increment del preu de les matrícules i taxes que paguen els i les estudiants o les seves famílies en el finançament de les universitats públiques.

Gràfic 10

Gràfic 10

Font: Instituto Nacional de Estadística.

La Taula 3 mostra l’evolució del nombre d’estudiants matriculats a Espanya i a Catalunya des del curs 2008-2009 fins al 2013-2014, distingint entre universitats públiques i privades. Veiem que en el cas català també s’ha produït una disminució del nombre d‘estudiants a partir del curs 2011-2012, i també que l’impacte no ha estat el mateix sobre les universitats públiques que sobre les privades. Mentre en el cas català la reducció del nombre d’estudiants s’observa tant a les universitats públiques com a les privades, en el cas espanyol la matriculació d’estudiants a les universitats privades ha continuat augmentant. Les causes d’aquesta divergència no estan clares.

Taula 3
Evolució del nombre d’estudiants matriculats a Catalunya i Espanya, 2008-2014
Any Espanya Catalunya
U. públiques U. privades U. públiques U. privades
2008-2009 1.275.143 155.004 158.814 67.516
2009-2010 1.302.926 168.793 166.090 69.954
2010-2011 1.336.517 193.345 171.566 72.910
2011-2012 1.371.355 201.262 173.530 71.839
2012-2013 1.344.695 203.839 169.618 67.600
2013-2014 1.326.114 206.614 167.608 58.707

Font: Estadística de Estudiantes Universitarios, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Categories: Informes

4 Comments

Les taxes universitàries van augmentar un 47% entre 2009 i 2012, segons l’Observatori del Sistema Universitari | Orla Diari · 29/01/2015 at 15:33

[…] El treball, titulat El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014, s’ha realitzat a partir de la informació continguda en les liquidacions pressupostàries de les universitats i analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes amb una atenció especial a l’ evolució de taxes i preus públics de les matrícules i de les transferències públiques. Es pot consultar l’informe complet AQUÍ. […]

La proporció de joves universitaris baixa per primer cop en dècades mentre assumeixen més costos · 30/01/2015 at 10:12

[…] un fet inèdit, com a mínim, des del 1970. És una de les conclusions de l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014 elaborat per professors de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB membres de […]

UpiC » Blog Archive » Una dada val més que mil imatges (febrer 2015) · 06/02/2015 at 13:12

[…] dijous 29 de gener l’Observatori del Sistema Universitari va presentar l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014. L’informe analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes […]

Quin impacte ha tingut l’augment de les matrícules universitàries? | AlterBeques · 11/02/2015 at 15:35

[…] Arcas O. et al. (2015) El finançamentde les universitats públiques aCatalunya,1996-2014 […]

Comments are closed.